Ağ rəng

Ağ rəng çoxları üçün saflığın və məsumluğun rəngidir. Aq reng bütün rənglərin müsbət və mənfi cəhətləri üçün balanslaşdırıcı element kimi istifadə olunur. Ağ rəngin məqsədi tarazlığı təmin etməkdir. Saflıq, dürüstlük və ədalət rəmzidir.

Ağ reng mənəvi saflığı simvollaşdırır. Gəlinliklərin ağ, həkimlərin isə ağ xalatlı olmasının əsas məqsədi budur.

Ag renk düşüncələrinizi və duyğularınızı təmizləməyə xidmət etsə də, bütün enerjinizi artırmaq vəzifəsini də öz üzərinə götürür.

Xüsusilə Qərb mədəniyyətində ağ rənglə bağlı çox az mənfi məna var. Qərb mədəniyyətində ağ rəngin ən mənfi mənası; Ağ rəngin soyuqluq, tənhalıq və boşluq hisslərini ifadə etdiyinə inanılır.

Ağ rəngin mənası və onun psixoloji təsirləri, xüsusilə rənglərin mənaları;

Neytrallıq: Ağ rənk bərabərliyi təmsil edir.
Xilaskar: Bəlalardan qurtulmaq üçün bir vasitədir.
Futuristik: Gələcəyi simvolizə edən rəngdir.
Effektivlik: Ağ rəng istifadə olunduğu obyektin və ya şəxsin etibarlı olduğu təəssüratı yaradır.

Show Filters

Showing the single result

Show Filters

Showing the single result